Angličtina s Cookie

U MOTÝLKŮ


Angličtina s Cookie pro děti 3-6 let.
Kurz angličtiny pro nejmenší děti je založený na poslechu a mluvení. Děti jsou prostřednictvím písniček doprovázených pohybem pozvolna seznamovány s jazykem, naučí se vnímat jiný jazyk než mateřský. Děti se určitě rády zapojí do jednoduchých pohybových aktivit, sluchových a rytmických her, hádanek, hraní příběhů, vymalovávání či lepení samolepek. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků
tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, www.umotylku.czPohybová průprava pro děti 3-6 let.
Cvičení podporuje všestranný pohybový rozvoj s využitím nejrůznějšího náčiní a nářadí. Obsahem cvičení je především rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí i jako doplněk nebo průprava k jiným sportům. Cvičení probíhá formou pohybových her a sportovních soutěží, kdy se děti učí zdravé soutěživosti, tolerantnosti vůči druhým při sportování. S námi děti nasměrujete k celoživotní lásce k pohybu, a snížíte tak riziko, že budou obézní a nepohyblivé. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků
tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, www.umotylku.cz
pohybová průprava