Obec baráčníků Hrnčíře

Místnost v přízemí Baráčnické rychty Hrnčíře zapůjčila trvale bezúplatně Městská část Praha - Šeberov Obci baráčníků Hrnčíře. Její členové – sousedé a tetičky - se zde, v bývalé hasičské zbrojnici, scházejí již od roku 1990.

Z dotace od hl. m. Prahy provedla v roce 2006 Městská část Praha – Šeberov velkou rekonstrukci Baráčnické rychty Hrnčíře, kdy byla k původní místnosti zbrojnice přistavěna ještě místnost výtvarky a sociální zázemí a provedena nástavba podkroví. Od té doby slouží rychta nejen členům Obce baráčníků Hrnčíře, ale také jako zájmové centrum pro děti i dospělé z naší městské části.

Obec Baráčníků Hrnčíře je součástí Veleobce sdružených obcí baráčníků Praha. Byla založena v roce 1934 a patří do II. župy Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze, která byla založena již v roce 1902.

Podrobnější informace o Veleobci sdružených obcí baráčníků Praha můžete najít zde www.veleobec.cz

Podrobnější informace o naší Obci baráčníků Hrnčíře můžete najít http://baracnicihrncire.wgz.cz

Z archivu České televize 6.2.2021 ke stažení 423MB
...